1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și GO Forward SRL. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresele URL: www.porumbelmaraton.ro; www.pmar.ro  (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de Anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile GO Forward SRL, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Furnizor sau Porumbel Maraton – societatea GO Forward SRL, persoană juridică romană, cu sediul în Constanța, str. Ștefan cel Mare 128, Bloc F 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1695/2019, CUI 29543935, atribut fiscal RO, e-mail: contact@pmar.ro.

Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Porumbel Maraton prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs.

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

Pagina Porumbel Maraton – site-urile www.pmar.ro, www.marathonpigeon.eu, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestora. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.pmar.ro și site-ul www.marathonpigeon.eu nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Anunț plătit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Porumbel Maraton doar prin plata unei taxe către Furnizor.

Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Porumbel Maraton fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

Limită Anunțuri Gratuite – Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.

Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Website-urilor și/sau a Serviciilor.

Porumbel Maraton își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: pmar.ro/termeni-de-utilizare.

Daca nu ștergeți contul înregistrat pe Website, înseamnă ca v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-urile.

 1. Scopul urmărit

Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-urilor și a Serviciilor.

Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Porumbel Maraton nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este facută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Porumbel Maraton nu poate garanta/controla actualitatea/ exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Website-ului incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Porumbel Maraton și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. Aspecte Generale 

Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului; și
 • prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul iși asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Valabilitatea unui Anunț pe site este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.

 1. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website.

Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau /și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de intârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitațile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurența neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care actionează în detrimentul Furnizorului, ori incalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul iși rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a traduce în limba engleză conținutul Anunțurilor publicate pe site-ul www.pmar.ro, pentru site-ul www.marathonpigeon.eu și de a traduce din engleză în romană, conținul Anunțurilor publicate pe site-ul www.marathonpigeon.eu și publicate pe site-ul www.pmar.ro.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea ca prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitaților altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru Furnizor.

Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legatură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute în acesti Termeni și Condiții.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

Potrivit legislatiei în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Porumbel Maraton va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii în mod obiectiv și nedescriminatoriu a activității Porumbel Maraton și a experienței Utilizatorilor, fără ca Porumbel Maraton să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care în mod aleatoriu ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lamuriri privind statutul sau, urmând ca Porumbel Maraton să depună toate diligențele pentru a reglementa situația sesizată, atâta timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una indreptațită.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate ți declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile.

În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.

Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri publicabile gratuit în anumite categorii. PORUMBEL MARATON  îți rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, PORUMBEL MARATON  va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În acelasi timp, PORUMBEL MARATON  va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografica (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. PORUMBEL MARATON  își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).

În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, PORUMBEL MARATON  va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, PORUMBEL MARATON  va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

 1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

Cu excepția celor prevăzute mai sus în articolul 6, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs.

Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același continut.

Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la prețuri de 1 leu / 1 eur sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzica, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • explozivili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vanatoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colectie, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, camatarie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • servicii de deblocare iCloud;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
 • Anunțurile privind darea spre montă a animalelor de companie;
 • animale de companie care se comercializează fără documentele prevăzute de lege (certificate pedigree/certificat tipicitate, carnet sănătate);
 • comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metisii lor.

Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, Ordonanța de urgență 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculosi sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul / serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin un limbaj necorespunzător.

Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.

Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil și în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

PORUMBEL MARATON  poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau neadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul.

În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț gratuit dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare timp de 30 de zile de la data publicării. Așadar, cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator publică un Anunț Gratuit într-o categorie unde limita de Anunțuri Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunț în aceeași categorie, în următoarele 30 de zile.

În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depașește numărul de Anunțuri gratuite premise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de catre Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul sau de pe Website, credit echivalent cu prețul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile, pe Website și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale regulamentului și a legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet, în sensul că Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anuțuri disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.

În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț gratis face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Anunțuri gratis și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratis este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratis active pe Website nu este depasită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul iși rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este 100.

În cazul în care un Anunț promovat sau plătit deoarece depăseseste numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar dacă din verificările echipei de moderare reiese faptul că obiectul/serviciul din Anunț nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platită de Utilizator pentru acest Anunț nu se va restitui in contul PORUMBEL MARATON .ro.

Nu este perceputa nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu numărul de telefon folosit. Dacă Utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului PORUMBEL MARATON , acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienti, trimițând un mail la adresa contact@pmar.ro.

 1. Promovarea Anunțurilor

Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat conform articolelor 8.2 și 8.3. Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

 • Promovarea în lista de Anunțuri. Promovarea in lista de Anunțuri este disponibilă atât în site-ul de desktop cât și pe mobil pmar.ro și/sau www.marathonpigeon.eu
 • Promovarea pe prima pagina a Website-ului. Promovarea pe prima pagina este disponibilă doar pe site-ul de desktop pmar.ro și/sau www.marathonpigeon.eu
 • Reactualizarea plătită a Anuțului. Acest tip de serviciu este disponibil în două forme: Reactualizarea instant – este inclusă o singura reactualizare livrată în momentul în care este înregistrată plata și Reactualizarea automată – este inclusă reactualizarea automată zilnică, timp de 7 zile. Reactualizarea platită a Anunțului este disponibilă atât în site-ul de desktop cât și pe mobil și/sau www.marathonpigeon.eu
 • Promovarea în lista de Anunțuri constă în:
 • evidențierea sa în listă, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri;
 • includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate la un moment dat poate depăși numărul de poziții disponibile, alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaje (număr de afișări);

Promovarea pe prima pagina a Website-ului constă în:

 • includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate pe prima pagina, doar de pe site-ul desktop PORUMBELMARATON.ro. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate pe prima pagina, la un moment dat, poate depăsi numărul de poziții disponibile, alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile aleatoriu la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);
 • evidențierea sa in listă, cu fundal de altă culoare fața de celelalte Anunțuri;

Reactualizarea platită a Anunțului constă în:

 • posibilitatea de a reseta data de publicare a Anunțului oricând, urcându-l în listele de căutare și generând o vizibilitate mai mare.

Promovarea, atât în lista de Anunțuri cât și pe prima pagină, este valabilă pentru un singur Anunț. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui Produs diferit. Utilizatorii pot achiziționa concomitent cele două tipuri de promovare (în lista de Anunțuri și pe prima pagină), pentru același Anunț.

Prețurile pentru aceste servicii diferă de la o subcategorie la alta și sunt afișate pe site înainte de momentul achiziției lor.

 1. Publicarea Anunțurilor peste limita Anunțurilor gratuite permise

Pachetele de Anunțuri achiziționate au o durata de valabilitate de 1 luna (30 de zile calendaristice) de la data cumpărării lor.

Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunțurile rămase neutilizate în Pachetele de Anunțuri achiziționate, odată ce acestea au expirat.

Utilizatorul va primi o notificare în momentul în care va dori să publice un Anunț peste limita și după alegerea uneia dintre opțiunile descrise mai sus și efectuarea plății va avea posibilitatea înregistrării și afisării Anunțului. Promovarea acestor Anunțuri va funcționa similar și în conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunțurilor”.

Eventualele Limite de Anunțuri gratuite acceptate pe Website intră în vigoare după expirarea tuturor Anunțurilor active deja pe Website, afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.

Ca regulă, un Utilizator care a atins Limita de Anunțuri gratuite a unei categorii nu va putea adăuga Anunțuri noi gratuite în aceleași categorii în urmatoarele 30 de zile de la publicare.

Anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. La trecerea a 30 de zile de la data publicării unui Anunț Gratuit într-o categorie cu Limite de Anunțuri Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunț Gratuit.

Subdomeniul este vizibil pe site timp de 360 de zile de la data publicării ultimului Anunț din pachetul de 5 sau mai multe Anunțuri achiziționate peste limitele gratuite, respectiv de la data expirării pachetului de Anunțuri menționat anterior. După acest termen, subdomeniul nu mai este vizibil sau accesibil Utilizatorilor pe site-ul PORUMBEL MARATON. Pentru ca subdomeniul sa redevină vizibil, Utilizatorul va trebui sa achiziționeze un nou pachet de 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite.

Subdomeniul este rezervat Utilizatorului care cumpără un pachet de 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite timp de 90 de zile de la data publicării pe site a ultimului Anunț din pachetul de Anunțuri achiziționat, respectiv de la data expirării pachetului de Anunțuri mentionat anterior. Daca Utilizatorul nu achiziționează un pachet nou cu 5 sau mai multe Anunțuri peste limitele gratuite în acest interval de timp, la expirarea termenului, subdomeniul devine disponibil spre achiziție altor Utilizatori.

 1. Publicarea automată a Anunțurilor pe Paginile PORUMBEL MARATON  

Utilizatorul are opțiunea de a publica în mod automat pe Pagininile PORUMBEL MARATON  Anunțurile publicate pe paginile www.pmar.ro și www.marathonpigeon.eu, cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a Paginii PORUMBEL MARATON , inclusiv, dar fără a se limita la, numărul maxim de Anunțuri active permise simultan pentru același Utilizator.

Dacă Utilizatorul nu deține un cont pe Pagina PORUMBEL MARATON, acest cont va fi creat în mod automat, pe baza adresei de e-mail pe care Utilizatorul a folosit-o pentru a își crea contul pe Pagina Porumbel Maraton.

Anunțurile publicate pe Pagina www.pmar.ro, care sunt exportate automat și traduse manual pe Pagina www.marathonpigeon.eu , păstrează durata de valabilitate a Paginii www.pmar.ro.

Anunțurile publicate pe Pagina www.marathonpigeon.eu, care sunt exportate automat și traduse manual pe Pagina www.pmar.ro , păstrează durata de valabilitate a Paginii www.marathonpigeon.eu.

Anunțurile publicate pe oricare dintre pagini, pot depăsi numărul de Anunțuri Gratuite specifice categoriilor cu Limite de Anunțuri Gratuite definite, fără a genera costuri suplimentare pentru Utilizator.

 1. Modalități de plată

Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Site înainte de momentul achiziției lor.

În cazul în care plata a fost efectuată, Anunțul va fi promovat sau afisat, în cazul Anunțurilor plătite care depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website, în maximum 1 oră de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.

Plata se poate face prin următoarele modalităţi:

 • prin card online,
 • prin ordin de plată

 

Prețurile sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.

Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comanda sunt date de PayU S.A., furnizorul de servicii de plată prin card online, in pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Pentru plata prin ordin de plată Utilizatorul trebuie să acceseze butonul “Prin ordin de plată” fiind apoi redirecţionat pe pagina companiei PayU S.A., o societate inființată și funcționând conform legislatiei din Polonia, având sediul social in Grunwaldzka nr. 186, Poznan, 60-166, Polonia (“PayU”), mandatată de către PORUMBEL MARATON  pentru a procesa plăţile efectuate de către Utilizatori. Pentru finalizarea comenzii pentru care Utilizatorul intenţionează să plătească prin ordin de plată, acesta trebuie să efectueze transferul/depunerea fondurilor necesare în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care comanda este efectuată pe site-ul PORUMBEL MARATON , folosind detaliile furnizate de către procesatorul de plăţi, PayU. Procesarea efectivă a plăţii este efectuată de catre PayU după primirea confirmării de la banca fiecărui Utilizator că plata pentru suma datorată a fost finalizată.

Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

Plata pentru serviciul de Promovare al Anunțului pe Website și pentru serviciul de Afișare Anunțuri peste Limita Gratuită se realizează astfel:

Dacă metoda de plată selectată este online, prin card bancar: în RON, la cursul BNR afișat în pagina de plată a procesatorului de plăți PayU S.A.

Dacă metoda de plată este prin ordin de plată: în RON, prin intermediul procesatorului de plăţi PayU, folosind detaliile de plată furnizate de către procesatorul de plăţi, PayU, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care comanda este efectuată pe site-ul PORUMBEL MARATON .

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legatură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de PORUMBEL MARATON  pe website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activițătile cu aparență nelegală desfașurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legatură cu serviciile furnizate de PORUMBEL MARATON  ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

 1. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal 

PORUMBEL MARATON  procesează datele personale ale Utilizatorilor săi in concordanță cu Politica de confidentialitate.

 1. Modificările prezentului document

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: www.pmar.ro/termeni-de-utilizare. si wwww.marathonpigeon.eu/terms. Daca nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați în orice mod Website-ul.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care aceștia le produc sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legatură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.